تگ - طراحی کفش

دوخت کفش از ایده تا کانسپ و طراحی نهایی

دوخت کفش از ایده تا کانسپ و طراحی نهایی

دوخت کفش از ایده تا کانسپ و طراحی نهایی : در این کلیپ سعی شده روند ساخت کفش از ایده تا کانسپت و طرح نهایی نشان داده شود . در ابتدای کلیپ شاهد پدیدار شدن ایده در ذهن و چگونگی عملی کردن ایده هستیم و مراتب که کلیپ پیش می رود شاهد عملی شدن ایده اولیه طراح بواسطه دست اندرکاران هستیم . در کلیپ مورد نظر سعی بر این بوده که روند ایجاد طرح از یک ایده اولیه و [...]

ادامه مطلب...