برچسب محصولات - کفش

کفش : در ابتدا باید متذکر بشیم که این تصور که کفشی پس از مدتی در پا جا میوفتد کاملا اشتباه است و توجیح علمی ندارد .
اینکه پا باید باکفش منطبق باشد غلط بوده و پا کاملا یک عنصر ثابت بوده و متغیر بایدکفش باشد .
حین خریدکفش ابتدا چند قدمی باکفش راه بروید اگر فشار روی پایتان احساس نکردید بعد محصول مورد نظر را خریداری کنید .
در این بین هستند کسانی که سایز دو پا با یکدیگر برابر نبوده به این معنی که یک پای آنها از پای دیگرشان بزرگتر می باشد .
در این خصوص هنگام خریدکفش حتما توجه داشته باشید که سایزکفش را متناسب با سایز پای بزرگتر انتخاب کنید .
اگر لازم بود در کفشی که پای کوچیکتر در آن قرار دارد از کفی های تنگ کننده موجود در بازار استفاده کنید .
یکی از مشخصه های کفش ارگونومیک این می باشد که هنگامی کفش به پا می کنیم فاصله ی بین بزرگترین انگشت پا تا نوک کفش حداقل نیم سانت یا یک سانتیمتر باشد .