برچسب محصولات - کفش مردانه

کفش مردانه : پیدا کردن عنصر اصلی در پوشاک یکی از اولین اقدامات شماست .در نحوه انتخاب پوشاک باید توجه کنید که هر البسه تکمیل کننده البسه دیگر است و باید با هم هماهنگ باشد که قامتی زیبا به شما ببخشد .
پیدا کردن ست کامل یک لباس که روی اندام شما بشیند می تواند دلهره آور باشد ، اما شما باید آنرا مرحله به مرحله طی کنید .
ابتدا یک درک کلی از اندام خود داشته باشید ، شما تو کدام رنج سایز هستید ؟ لاغر هستید ؟ متعادل هستید ؟ چاق هستید ؟ در نظر داشتن اندام خود در پیدا کردن ست لباس یکی از عناصر مهم است .