برچسب محصولات - چرم طبیعی

چرم طبیعی : گاهی شناخت چرمی طبیعی و تشخیص آن از چرمی مصنوعی برای کسانی که در این زمینه آگاهی ندارند، کاری دشوار است. اگرچه قیمت چرمی طبیعی بسیار گران تر از چرمی مصنوعی است اما چه بسا که برخی فروشندگان از این مسئله سوء استفاده کرده و چرمی مصنوعی را به قیمت چرمی طبیعی بفروشند. راهکارهایی برای شناخت چرمی طبیعی و اصل وجود دارد که در این نوشته به آن اشاره می کنیم .بوی چرمی
چرمی طبیعی دارای بوی خاص خودش است که محصولات اصلی از طریق این بو قابل شناسایی هستند. اما باتوجه به اینکه هر گردی ، گردو نیست بازهم احتمال ساخت عطرهای مصنوعی برای بودار کردن چرمی های مصنوعی وجود دارد .قیمت چرمی
قیمت چرمی طبیعی بسیار بیشتر از انواع چرمی مصنوعی است. اما بازهم ممکن است افراد سودجو چرم های مصنوعی را به قیمت چرم های طبیعی به فروش برسانند. هنگام خرید محصولات گرانقیمت باید حواس جمع بود و به خوبی محصول را برانداز کرد تا از عیوب احتمالی و اصل بودن محصول باخبر شوید.