کمربند

کمربند چرم پاتکان
فروش انواع کمربند تمام چرم فروش آنلاین محصولات چرمی

در انتخاب کمربندباید به چه عناوینی توجه داشت ؟
می توان گفت انتخاب کمربندبستگی به این دارد که کمربندمورد نیاز شما رسمی است یا اسپرت ؟
متمایز کردن این دو مدل از هم ،کار آنچنان سخت و پیچیده ای نیست
شما به راحتی و سادگی می توانید بواسطه انگشت شست خود می توانید کمربندهای اسپرت و رسمی را از یکدیگر متمایز کنید .
به این شکل که اگر پهنای کمربنداندازه ی پهنای انگشت شست شما باشد،
مخصوص لباس های رسمی است در غیر این صورت اگر پهن تر بود معلوم می شود که برای لباس های اسپرت و معمولی کاربرد دارد.